Facilities services

Facilities services groeit

Naar mate een bedrijf / organisatie groeit, ontstaat er een groeiende behoefte aan facility services met een breed diensten- en servicepakket.
 

Belangrijke onderdelen van facilities services;

  • Logistiek ofwel het ervoor zorgen dat zaken op de juiste plekken terecht komen binnen de organisatie
  • Het inkopen van diensten en het beheren plus afsluiten van contracten die betrekking hebben tot het draaiende houden van een onderneming
  • Het faciliteren van de catering in de vorm van bijvoorbeeld een bedrijfskantine. Hieronder vallen de personele bezetting en de inkoop van de goederen.
  • Buiten de kantine zorgt men voor alle koffieautomaten en beheren ze de hiervoor benodigde onderhoudscontracten
  • Onderhoud van technische installaties ten behoeve van de nuts voorzieningen zoals gas, water en elektriciteit.
  • Servicedesk bemanning en bemanning van de post en archiefkamer
  • Groenvoorziening rond en in het gebouw is ook onderdeel van facilities services
  • Het afhandelen van calamiteiten- en  alarmmeldingen valt ook onder facilities services
  • Het schoonmaken en leefbaar houden van de algemene ruimtes. Daarnaast kijkt men toe op het naleven van de door u gestelde huisregels.

 

Wat kan SDG Facilities voor uw bedrijf betekenen

Heeft u behoefte aan personeel dat voor bovenstaande taken kan zorg dragen, neem dan contact met ons op. SDG Facilities is al jarenlang gespecialiseerd in hulpvaardige facilitaire talenten!.